ELDAD HA-DANİ

________________          

Binlerce yıl boyunca,Israel’in kayıp kabilelerinin efsaneleri,maceracıları ve kaşifleri büyüledi.Yahudi alimler için de kabilelerin yerleri tartışma ve spekülasyon konusu olmuş,Talmud ve Midraşın bilgelerisürgün kabileleri için bazı alternatif yerler önermişlerdir.

9. yüzyılın sonunda,Tunus Yahudi cemaatinde,10 kayıp kabilenin dördünün soyundan oluşan egemen bir Yahudi devleti olduğunu iddia eden ve kendisini Dan kabilesinden,Eldad Hadani olarak adlandıran bir adam belirdi. 

Ve efsanevi Sambation Nehri’nin arkasında yaşayan Moşe’nin Oğulları’nın ve kendisinin yaptığı gezilerin hikayesini anlattı ; 
“ On Kabilenin Krallığı,Yahuda Krallığı ile savaş halindeydi ve Dan’lar kendi kardeşlerine karşı savaşmak istemiyorlardı bu yüzdende Israel Topraklarını terk etmeye ve kendileri için güvenli bir yer bulmaya karar vererek,Nil Nehri’nin aşağısına doğru gidip,Doğu Afrika’da Etiyopya’ya yerleştiler.

Dan’lar büyük savaşçılardı ve yerli kabilelere karşı birçok savaş yaptıktan sonra,kendi krallıklarını  kurdular.Daha sonra,Bet Amikdaş’ın (Süleyman Mabedi) yıkılmasının ardından,Dan kabilesine;Naftali,Gad ve Asher kabileleride katıldı.

Dört kabile,yan yana barış ve kardeşlik içinde yaşadı.Yaşadıkları bölge verimli bir bölgeydi.Geceleri evlerinin kapılarını kapatmazlardı çünkü hırsızlık veya kötü durum yoktu.Aralarında sadece İbranice konuşup asla Tanrı’nın adına yemin etmezlerdi.Tek sorunları ise çevrelerindeki kabilelerin kendilerine düşman olmalarıydı.

Eldad,Moşe’nin oğullarına bir yasa veya bir gelenek ile ilgili soru sormak isteniyorsa sorunun bir parşömendin üzerine yazıldığını ve bunun nehrin karşısına güvercin vasıtasıyla gönderildiğini ve aynı şekilde de cevabının alındığını,Tora’yı elllerinde bulundurduklarını fakat Purim veya büyük Yahudi bilgeleri,Tanaim/Amoraim,Mişna ve Gemara’nın yazarları hakkında hiçbir şey bilmediklerini dolaysıylada Talmud’a sahip olmadıklarını…Asher kabilesinden bir arkadaşıyla yolculuğa çıkıp gemi kazası yaptığını fakat arkadaşının yamyamların ellerine düştüğünü;kendisinin daha sonra geri kalan yolculuk boyunca tek başına Babil,Kairouan,İspanya ve Kuzey Afrika’daki ünlü Kairwan şehrine gelinceye kadar birçok ülkede seyahat ettiğini anlatır.

Eldad’ın seyahatleri hakkında çeşitli versiyonlarda kitaplar yazıldı,bu versiyonların ilki 1480’de Mantua’da basılanıydı ancak daha sonraki anlatılarda birçok farklılıklar mevcuttur.

Bazı Siyonist düşünürler,Eldad ha-Dani’yi hareketlerinin erken bir göstergesi olarak gördüler çünkü o zamanının Yahudilerine egemen bir Yahudi devletinin parlak vizyonunu sunmuştu. 

Özgün soyadı “Scheib” olan Revizyonist Siyonist Israel Eldad,”Eldad’ı” bir öncül olarak ele aldı ve daha sonra da bu ismi aile adı yaptı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir