• ADRAMMELECH –

Adrammelech,Yahudi mitolojisinde bir iblis olarak kabul edilmekle
birlikte,Adramalech ismi belirsiz kökenlidir.

Adramelech;”Tanrı’nın düşmanı,Şeytan’dan daha fazla hırslı,hile ve derin bir ikiyüzlülük olarak tanımlanmaktadır.

Cehennemin yüksek başkanı,iblislerin şefi olup katır ya da tavuskuşu şeklinde görünen ve elementsel olarakta,beyaz-gümüş renkli zehirli bir metaldir.

Tanahta (2 Krallar 19: 36-38 cf. İşaya 37:37. -39) iki yerde görünen Adramelech’in tapınma merkezi Sepharvaim kasabasıydı ve muhtemelen Sepharvaim halkı tarafından tahttan indirilen güneş tanrısından türetilmişti.

Adrammelech güneşin erkek gücü olup Moloch ile ilgili bir güneş tanrısı formuydu (Adrammelekh ise güneşin kadın gücüdür.)

Molek; Sepharvaim halkı tarafından tapılan bir tanrı olup,Lev.(18:21-İlah Molek’e ateşte kurban edilmek üzere çocuklarından hiçbirini vermeyeceksin.Tanrın’ın adına leke getirmeyeceksin.RAB benim, 20: 2–4; İsrail halkına de ki, ‘İsrailliler’den ya da aranızda yaşayan yabancılardan kim çocuklarından birini ilah Molek’e sunarsa,kesinlikle öldürülecek.Ülke halkı onu taşlayacak.Kim çocuğunu Molek’e sunarak tapınağımı kirletir, kutsal adıma leke sürerse,ona öfkeyle bakacağım.Onu halkımın arasından atacağım. Adam çocuğunu Molek’e sunar da,ülke halkı bunu görmezden gelir,onu öldürmezse, adama ve ailesine öfkeyle bakacağım.Hem onu,hem de bana ihanet edip onu izleyerek Molek’e tapanların hepsini halkımın arasından atacağım.)

Cennet Kapı’sında,Uriel ve Raphael tarafından Cennetten yenilmiş/atılmış bir -melek olarak bahsedilmektedir.

Düşmüş melekler,bu terim “Bölünmüş Kişilikleri”yani bir taraftan ışığın bilgisine diğer taraftın da karanlığın bilgisine sahip olanları ifade etmektedir.

Zohar(Adrammelech, Zohar da 10 kötülük İblisinin 8. sidir) beş farklı insan kategorisine enkarne olmuş beş türden bahsetmektedir. Bunlar; Nephilim [düşmüş veya bozulmuş melekler], Giborim [haksız ruhlar],Anakim [Narsistler],Rephaim [Megalomanlar] ve Amalekim (Çift kutuplular)

Molek,ritüelsel olarak kurban edilen insan kanı ve ebeveynlerin gözyaşları ile canlandırılıp, Tekvin 6: 11.de; “Dünya Elohim’den önce [cinsel olarak] yozlaşmıştı ve dünya [savaşlar ve cinsel şiddet] ile doluydu.” olarak ifade edilmiş ve bu beş enkarne’nin baş düşmanları olan “İsrael’in Arketipleri”nin huzursuzluk araçları olarak isimlendirildiler.

Talmud,Adrammelech’in eşek şeklinde Sepharvaim’in bir idolü olduğunu söylemekle (Sanh. 63b) birlikte günümüze kadar isminin İbranice versiyonu bulunamamıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir