Dinle İsrael, Ad. Tanrı’mızdır, Ad. Tektir. Tanrın Ad.’ı bütün kalbinle, bütün nefsinle ve bütün varlığınla seveceksin.

Bu gün sana emrettiğim bu sözler kalbin üzerinde olacak, çocuklarına öğretecek, evinde otururken, yolunda giderken, yatarken ve kalkarken bunlardan söz edeceksin. Bunları elin üzerine simge diye bağlayacak, gözlerinin arasında cisimleştirecek ve evinin kapılarına ve pervazlarına yazacaksın.

MEZUZA NEDÎR ?

İbranice bir kelime olan mezuza “kapı pervazı” anlamına gelir. Mezuza kapı pervazına çakılan, tahta, plastik, metal cam ve benzeri maddeden yapılı kılıfa konmuş bir parşömendir. Soldan sağa doğru yuvarlanarak sarılan bu parşömen, Tora’nın Devarim(6:4-9 ve 11:13-21) bölümlerindeki Şema ve Veaya metinlerini içerir. Kullanılan parşömen kaşer bir hayvanın derisinden yapılır. Yazım kuralları Sefer Tora yazılım kurallarının aynıdır.

Mezuza parşömenleri el ile yazılı olur, matbaa ile yazılı olanları kullanılamaz.

Parşömenin dış yüzünde kutsal bir anlam taşıyan “Şaday” yani “Her Şeye Kadir” kelimesi yer alır. Şaday aynı zamanda “Şomer Dlatot Yisrael” – “İsrail Kapılarının Koruyucusu” kelimelerinin baş harflerinden oluşmuştur.

Mezuza takma berahası: “Baruh Ata Ad. Eloenu meleh aolam aşer kideşanu bemitsvotav vetsivanu Likvoa mezuza.”

(Evrenin hükümdarı ve Tanrımız Ad. Sen mübareksin ki bizi talimatlarınla kutsadın ve bize mezuzayı tespit etmeyi emrettin.)

Bu dua okunduktan sonra, mezuzanın kapının sağ pervazına, üst ucu evin ya da odanın içine bakacak şekilde, hafif eğik olarak kapının üstten üçte birlik mesafesinde (omuz hizasında) takılması gerekir.

Mezuza takılacak yerin iki kapı kirişinin ,çatısının ve kapısının olması, devamlı yaşanan bir yer olması, insanın kullanabileceği saygın bir yer olması, girişin en az 10 karış yüksekliğinde olması mezuza takmak için gerekli şartlardır. Bu yüzden Mezuza, tuvalet, banıo, kiler, ahır hariç evin tüm kapılarına konur.

· Ev değiştirme durumunda, İsrail’de, hemen, Diaspora’da ise 30 gün içinde mezuza takma işlemini tamamlamak gerekir.

· Yeni bir eve taşınıldığında önce Şeehiyahu (“Baruh ata Ad. Eloenu meleh aolam şeehiyanu ve kiyemanu ve igiyanu la zeman aze.”) sonra mezuza tespit duası okunur.

· Ev değiştiren kişi eğer evini bir Yahudi’ye satar veya kiralarsa mezuzaların yerlerinde bırakılmaları doğru olur.

· Mezuzaların parşömenleri 7 yılda en az iki kere hasara uğrayıp uğramadıklarını kontrol etmek amacıyla gözden geçirilmelidir. Harfleri silinen veya parşömeni yırtılan mezuzalar bu biçimleriyle kullanılabilirliklerini yitirirler.

Yahudilerde adet; mezuzayı her giriş ve çıkışta elle ya da parmak uçlarıyla dokunup öpmektir.

Günümüzde mezuzalar, içinde Şema ve Veaya Duaları yazılı olan parşömenlerin bulunduğu, çağda? dekorasyon doğrultusunda her çeşit zevke göre, değişik modellerde yapılmış objelerdir. Evlerde, iş yerlerinde (büro, fabrika ve garajlarda), İsrail’de kamuya açık binalarda resmi dairelerde ve sinagoglarda kullanılmaktadır. Buna bazı banliyö girişleri de eklenebilir. Yeruşalayim’deki Yemin Moşe Banliyösü gibi.Aırıca 1967’deki 6 Gün Savaşı’ndan sonra alınan eski Yeruşalayim şehrinin bütün kapı girişlerine mezuzalar takılmıştır.

Mezuza’nın bir işlevi de evden çıkarken ve eve girerken bizleri iman ve ahlak yoluna davet etmesidir.

Mezuza hiçbir zaman muska veya tılsım olarak kabul edilemez. Esasen Yahudi dini bu tür şeylere inanmamızı ve kullanmamızı yasaklamıştır. Çünkü her şey Tanrı tarafından idare ve takdir edilir. Onun kudreti, canlıların tüm düşünce ve kuvvetlerinden üstündür. Talmud, Tanrı’nın koruyuculuğunu simgelediği için, mezuzanın gerekliliğini önemle vurgular. Buna en iyi örnek Pesah öyküsünde yer almaktadır.Agada (Pesah öyküsü) okunduğunda, Tanrı’nın Mısırlılara getirdiği belalar görülür. Bunlardan sonuncusu ve en etkilisi olduğu bilinen Mısırlıların ilk doğan erkek çocuklarının ölmesidir (Makat Behorot). Tanrı bu belaları Mısırlılara göndermeye karar verdiği zaman, Moşe Rabenu’ya İsrailoğullarının o gün korban kesmelerini ve akıttıkları kanla evlerinin kapılarına işaret koymalarını emreder . Bundan amaç, işaretli Yahudi evlerinin bu beladan korunmasıdır. Nitekim, Tanrı kapısı işaretli evleri bu beladan uzak tutmuştur. Bu kapı işaretleriyle Mezuza arasında bir paralellik kurmak istenirse bugün de kapısında mezuza çakılı olan her Yahudi evini Tanrı belalardan koruyacaktır!

Sonuç olarak, çalışmalarıyla mezuzaya gerçek kimliğini kazandıran Maimonides’in, Mişna Tora adlı eserinde şöyle bir bölüm vardır; “Mezuza ile ilgili temel kurallara her zaman riayet etmek tüm Yahudilerin uyması gereken kaidelerin başında gelir. Kapı pervazına çakılı olan mezuza, önünden geçen her Yahudi’ye, her seferinde Tanrı’yı, ona olan sevgiyi ve bağlılığı hatırlatır. Böylelikle o kişiyi uyarır ve dünyanın geçici olduğunu göstererek, boş şeylere kapılmasını önler. Kişi tek gerçeğin Tanrı’ya inanmak olduğunu anlar ve bu onu kusursuz bir ahlak anlayışına sahip olmaya yöneltir.

Yahudi dini alnına tefillin, bedenine tsitsit ve kapısına mezuza takan ve bunların içerdiği ahlak anlayışının bilincinde olan kişinin hiçbir zaman yanlış yola sapmayacağını temin eder. Tanrı lütuflarını, ihsanlarını ve yardımlarını kendisine inanan kişilere yöneltir ve onları her tehlikeden korur. Bizi koruyan Tanrı’ya şükredelim.”

Mezuza bize hayattaki 5 mutluluk seviyesini hatırlatır, uçakta farklı sınıflarda yolculuk yapmak gibi.

“First class” seyahat etmek için en iyi sınıftır. 

Sonraki “Business Class” tır. Hiçbir havayolu şirketi buna “İkinci sınıf” demez. Kim ikinci sınıfta yolculuk etmek ister ki?

3.sınıf ise “ Economy “ olarak adlandırılır.

4.sınıf nedir? Bagaj kısmında seyahat etmektir.

5.sınıf? Size bir ip verirler ve “ Tutunun! ” derler.

Ne yazık ki 5.sınıfla yapılan birçok yolculuklar ancak “tutunmak “tır. 

Siz nasıl bir yolculuk yapıyorsunuz?

Mutluluğun 5 farklı seviyesi

5.seviye: Fiziksel ve materyal zevkler – paranın satın alabilecekleri. Güzel bir araba, gurme bir yiyecek, plaj sahilleri. Ulaşılabilen mükemmel temel zevkler.


4. seviye: Sevginin verdiği mutluluktur5.sınıfmutluluğun satın alamayacağı “sevgi” dir. Çocuklarınızdan birini 25 milyon dolarla değiştirmeyi kabul eder miydiniz?


3. seviye: İyi bir insan olmanın mutluluğudur. İyi bir insan olmak uğruna 4. ve 5. sınıf mutluluklarımızdan vazgeçecek kadar önemlidir.


2. seviye: Yaratıcılık gücünün verdiği mutluluktur.Bilgelikle dünyayımükemmelleştirmek. Hayatta yaşanacak ne çok şey olduğunun farkında olmanın getirdiği mutluluk.


1. seviye: Soyut, doğaüstü bir mutluluk, yıldızlarla dolu gökyüzünün altında otururken deneyimlediğimiz his, sonsuzlukla karşılaştırdığımızda kendimizin ne kadar önemsiz olduğunu hissetmek.

Mezuza, mutluluğun 5 seviyesine odaklanmamızı sağlar.

1.seviye: “Sonsuz olanı, Tanrı’nı seveceksin …” “ tüm kalplerinle…” Ccedil;oğul kullanım, kalbin hem fiziksel hem de ruhsal isteklerini anlatmaktadır.

2.seviye: Bedenin fiziksel arzularını, ruhun gerçeğe ulaşma isteğine doğru yönlendirerek güçlü bir insan yaratırsınız.

3.seviye: Kalbin ruhsal arzusu iyilik yapmaktır.

4.seviye: “ tüm ruhunla…“

Hepimiz biriz. Çocuklarımızın birbirlerini sevmeleri gerektiğini biliyoruz, çünkü onlar da bir. Hepimiz Tanrı’nın çocuklarıyız, tek bir ruhuz ve birbirimizi sevmemizin mutluluğunu yaşamalıyız.

5.seviye: “ve bütün varlığınla ”

Tanrı’nın yarattığı fiziksel dünyanın tüm olağanüstü güzelliklerinden zevk al.

Eğer mutluluğun bu 5 seviyesini anlamışsanız, bunu çocuklarınıza öğretmeniz doğaldır. Bunu her sabah ve her akşam tekrar edip unutmamalarını sağlamaya teşvik edersiniz. Bunları duvarlarına asmalarını, bu şekilde de her zaman hatırlamalarını ve üzerinde konuşmalarını istersiniz.

Bu yüzden “Şema” duasında şunlar yazılıdır:

“Bugün sana emrettiğim bu sözler kalbinin üzerinde olmalı. Onları çocuklarına öğret, evdeyken, yoldayken, yattığında ve kalktığında onlar hakkında konuş. Onları kolunun üzerine işaret olarak bağla ve gözlerinin arasında işaret oluştursunlar. Onları evinin kapılarının pervazlarına ve diğer girişlerine mezuzalara yaz.” ( Devarim 6:4-9)

www.aish.com sitesinden tercüme edilmiştir.

Romalı Kolonımos’un oğlu Onkelos, Yahudi dinini seçer. Bunun üzerine imparator üç kere asker göndererek onu tutuklatmak ister. İlk iki kerede gelen askerler Onkelos’un ikna gücü sayesinde Yahudiliği seçerler ve ona katılırlar. Üçüncü seferde askerler Onkelos ile kesinlikle konuşmamak üzere emir alırlar. Kapıdan çıkarlarken, Onkelos mezuzayı öper ve askerlere sorar: – Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Askerler aldıkları emre rağmen meraklarına yenilirler. Onkelos şöyle der: “Genel olarak krallar saraylarında yaşarlar ve hizmetkarlar da dışarıyı gözetleyip onları korurlar.Biz Yahudilerde ise durum tam bunun aksidir. Hizmetkar olan bizler rahatça evimizde yaşarken kralımız olan Tanrı dışarıyı gözler ve bizleri tüm kötülüklerden korur.” Bu fikri çok beğenen askerler de Yahudi olmaya karar verirler. Bundan sonra artık Onkelos’u tutuklamaya kimse gönderilmez.

Lubavitch ekolüne mensup bir hasid, çok ağır bir kalp hastalığına tutulur. Bütün çağdaş tıbbi imkânlar kullanıldığı halde hasta artık ömrünün son demlerindedir. Çevresince çok sevilen bu hasid hastalığıyla etrafını üzüntüye boğmuştur. O yörenin hahamı, hasidin evindeki tüm mezuzaların açılıp, kontrol edilmelerini ister. Parşömen rulolar açılır ve bir tanesinde “Tanrı’nı bütün kalbinle seveceksin” emrinin yazılı olduğu sıradaki -kalp- kelimesinin üstünde küçük bir delik olduğu görülür. Parşömen tamir edilir ve hasid mucizevi bir şekilde hızla eski sağlığına kavuşur.

Kaynak:Sevivon

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir