Yaakov ailesi ile göç ederken ,Tanrının bir meleği ile karşılaşır.Yaakov ailesini nehrin karşı yakasına taşıdıktan sonra döner ve insan kılığındaki bu melek ile güreşmeye başlar.
Melek Yaakov u yenemeyeceğini anlayınca ”Beni bırak ,gün ağarıyor ve biz hala yenişemedik der”…
Ancak Yaakov şart koşar : Beni kutsamadıkça seni bırakmam der ve güreşe devam eder neticede meleği yenmeyi başarır.Melek de Yaakov u Tanrı ile mücadele eden anlamında olan İSRAEL adı ile kutsar.
Böylece Tanrı tarafından Yaakov olan adı İSRAEL olarak değişmiş olur.İşte bu sebeple Yaakov soyundan gelenlere İSRAELOĞULLARI denir.
MÖ 1200-MÖ576 Yılları arasında Yahudi krallığı olan İSRAEL Krallığı nın tarihi bounca Peliştimler ile savaş halinde olduğu görülmektedir.MÖ 930 larda ise krallık Yahudi Krallığı Güneyde,İsrael Krallığı Kuzeyde
olmak üzere ikiye bölündü.
İsraelli Ahab ve Şamlı Ben Haddad arasındaki ittifak Asurluların akınlarını başarı ile püskürtmelerini sağladı ve MÖ 854 yılında Karkar Savaşı zaferle sonuçlandı.Ancak bundan 100 sene sonra MÖ 750 yılında
Asur kralı 3.Tiglat Pileser İsrael Krallığını kuşatarak yıkmayı başardı.Bu dönemden sonra tüm kabileler sürgüne gönderildi.Bu kabileler tarihte ‘Kayıp 10 Kabile’ olarak anılmaktadır.
Samiriler ise Asur istilasndan sağ kurtulan İsraelliler olduklarını iddia ederler.İsrael MÖ 724 -MÖ 722 yılları arasında ayaklanarak ilerlese de 2.Sargon un Samara yı kuşatması sonucu etkisiz olarak sonuçlandı.
Asur İmparatorluğu MÖ 612 yılında Medler ve Keldaniler in ittifakı ile yıkıldı.MÖ 538 de Büyük Kiros Babil i ele geçirerek esir kalmış uluslara özgürlüklerini geri verdi.
Bu süreçte 50 Bin yehudalı Yeruşalayim e dönerek Zerubabel önderliğinde İKİNCİ BET AMİKDAŞ ı inşaa ettiler.Bu olaya Yahudi olmayan halklar engel olmaya çalıştılar sa da başarılı olamadılar.
MÖ 456 da Ezra ve Nehemya liderliğinde 7000 kişilik bir İsraelli gurubu daha evlerine döndü.MÖ 333’te Büyük İskender, Ahameniş İmparatorluğu’nu yenip toprakları eline geçirdi. Bu zamandan sonra Tanah
Yunanca’ya tercüme edilmeye başlandı (Septuagint). İskender’in ölümünün ardından, fethedilmiş topraklar üzerinde, İskender’in generalleri hak talep edip aralarında çatıştı. Yehuda, Selevkos İmparatorluğu ile
Batlamyos Mısırı arasında sınır oluşturdu ve en nihayetine Selevkos’a dahil edildi.
MÖ 2. yüzyılda, Selevkos İmparatorluğu’nun hakimi IV. Antiyokus Epifanes, Yahudiliği ortadan kaldırıp Helenistik din getirmeye çalıştı. Bu durum, MÖ 174 – MÖ 135 arasında süren Makkabi isyanına sebep oldu.
Yehuda Makkabi tarafından liderliği üstlenilen ayaklanmadan zaferle dönüş bugün Hanuka bayramı olarak kutlanır. Makkabi kitaplarında isyan ve Yunan hakimiyetinin son buluşu anlatılır.
Bir Yahudi partisi olan Hasidaniler hem Helenizm’e hem de ayaklanmaya karşıydı fakat en sonunda desteklerini Makkabilerden yana kullandılar. Modern yorumlamalar bu dönemde yaşananları,
zamanın Helenistik Yahudileriyle Ortodoks Yahudileri arasında bir iç savaş olarak tanımlar.
ŞİMDİ NEDİR BU TARİH DERSİ DİYORSUNUZ HAKLISINIZ…

UNESCO DA DELEGE OLMUŞ, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DE TEMSİLCİ OLMUŞ ANCAK TARİHİ ÜSTELİK HEM DİNİ HEM DİN DIŞI KAYNAKLARIN
ÖRTÜŞEREK DOĞRULADIĞI ” İSRAEL TARİHİ ” Nİ ÇARPITMAYA ÇALIŞAN CAHİLLERE BELKİ SESİMİZ ULAŞIR…

İSRAEL GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE ÇOK BADİRELERİ ATLATMIŞ VE TEKRAR KÜLLERİNDEN DOĞABİLMİŞTİR…ŞİMDİ BU BİZ YAHUDİLER İÇİN İYİ ANCAK DÜŞMANLARIMIZ İÇİN KÖTÜ BİR HABERDİR…

AM YİSRAEL HAY VEKAYAM..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir