Western wall

MAL SAHİBİ , MÜLK SAHİBİ HANİ BUNUN İLK SAHİBİ…..

İSRAEL ‘İN EBEDİ BAŞKENTİ YERUŞALAYİM (KUDÜS)

yeruşalayim - instela

YERUSHALAYİM ZAMAN ÇİZELGESİ

MÖ 1800: Yevuslular Kudüs’ün etrafını çevreleyen duvarlar ördü.

MÖ 993: Davud Kudüs’ü fethedip İsrail Krallığı’nın başkenti yaptı.

MÖ 967: İsrail Kralı Süleyman Birinci Tapınağı inşa ettirdi.

MÖ 937: İsrail Kralığı ikiye bölündükten sonra Rehoboam önderliğindeki Yehuda Krallığı’nın başkenti oldu.

MÖ 712: Asurlular Kudüs’ü kuşatmaya çalıştı fakat başarısızlıkla sonuçlandı.

MÖ 712: Hezekiah Siloam Havuzu tünelini inşa ettirip şehire Gihon Pınarı’ndan su tedarik etti.

MÖ 606 – MÖ 586: Babilliler Kudüs’e üç aşamalı sefer düzenleyip şehri yıktı.

Nebukadnezar M.Ö. 586’a Süleyman Mabedi’ni yaktı.

MÖ 537: Büyük Kiros, İsrailoğullarının Babil Sürgünü’nden Kudüs’e dönüp Tapınağı tekrar inşa etmelerine izin verdi.

MÖ 516: İkinci Tapınak I. Darius’un hükümdarlığının altıncı yılıda tamamlandı.

MÖ 458: 1800 Yahudi Ezra önderliğinde Babil’den ayrıldı.

MÖ 445: Yahudiye valisi Nehemiah yıkık Kudüs duvarlarını tekrar ördürttü.

MÖ 410: Kudüs İhtiyar heyeti kuruldu.MÖ 332: Büyük İskender liderliğinde Helenistik dönem başladı.

MÖ 313: Kudüs Ptolemaios I Soter liderliğindeki Mısır’ın hakimiyetine geçti.

MÖ 175 – MÖ 165: Antiochus Epiphanes Kudüs’ü yağmalayıp Kudüs Tapınağını bir Zeus tapınağına dönüştürdü.

MÖ 167 – MÖ 164: Makkabi ayaklanmasıMÖ 165 (25 Kislev): Makkabiler Kudüs’ü geri aldı ve Tapınağı putlardan arındırdı (bkz. Hanuka). Haşmonayim Krallığı altında özerklik sağlandı.

MÖ 134: VII. Antiochus şehri fethedip yönetimini John Hyrcanus’a bıraktı.

MÖ 63: Gnaeus Pompeius Magnus liderliğinde Roma Kudüs’ü fethetti.

MÖ 37: Roma’nın uydu krallığının başkenti seçilen Kudüs’ün başına Hirodes atandı.

MÖ 19: Tapınak Dağı’nı genişleten Hirodes Kudüs Tapınağı’nın olduğu yere Herod Tapınağı inşa ettirdi.

6: Kudüs’ün içinde bulunduğu Yahudiye Roma eyaleti oldu.

33: İsa çarmıha gerildi.

50: Kudüs Konsülü66-73: Birinci Yahudi-Roma savaşı

70: Titus Kudüs’ü kuşattı, Tapınağı 9 Av günü yıktı.

132-135: Hadrianus Bar Kohba ayaklanmasını bastırıp Kudüs’ü geri aldı ve tekrar bir pagan şehrine dönüştürdü. Yahudilerin 9 Av günü hariç Kudüs’e girişi yasaklandı.

325: İznik Konsülünde Kudüs’ün özel konumu tanımlandı.

361-363: Diğer inançlara hoşgörülü tavırlarıyla tanınan İmparator Julianus Yahudilerin Kudüs’e girmelerine izin verdi.

390lar: Holy Sepulchre Kilisesi inşa edildi.

614: Şahrbaraz generalliğindeki Pers İmparatorluğu orduları Kudüs’ü aldı. Ordu Holy Sepulchre Kilisesini yaktı.

629: Bizans İmparatoru Herakleios Kudüs’ü geri aldı.

638: Kudüs Halife Ömer’in liderliğindeki Müslümanların eline geçti.

687-691: Abdülmelik tarafından Kubbet-üs-Sahra inşa edildi.

715: Emeviler Mescid-i Aksa’yı inşa etti.

750: Abbasiler şehri ele geçirdi.

878: Tolunoğulları şehri ele geçirdi.

904: Abbasiler şehri geri aldı.

1009: Halife Hakim şehrin kilise ve sinagoglarının yıkılması emrini verdi.

1077: Selçuklular şehri ele geçirdi.

1098: Fatımiler şehri geri aldı.

1099: Birinci Haçlı seferi sonucu Kudüs’teki Müslüman ve Yahudiler kılıçtan geçirildi. Kubbet-üs-Sahra kiliseye çevrildi.

1141: Yehuda Halevi şehri ziyaret etti.

1165: Rambam şehri ziyaret etti.

1173: Tudela’lı Benjamin şehri ziyaret etti.

1187: Selahaddin Eyyubi şehri Haçlılardan geri aldı. Yahudilere iskan hakkı verdi. Kubbet-üs-Sahra tekrar camiye çevirdi.

1192: Aslan Yürekli Richard’ın şehri ele geçirme teşebbüsü başarısızlıkla sonuçlandı.

1212: İngiltere ve Fransa’dan gelen 300 haham Kudüs’e yerleşti.

1244: Harezmliler şehri Hıristiyanlardan aldı ve böylece şehir 1917’ye kadar İslam egemenliğinde kaldı.

1260: Şehir Memlûklerin himayesine geçti.

1267: Musa ibn Nahman Ağlama Duvarına ibadet etmeye gitti.

1347: Şehir tekrar Memlûklerin himayesine geçti.

1517: Yavuz Sultan Selim Kudüs’ü Osmanlı himayesine kattı.

1535-1538: Muhteşem Süleyman şehrini duvarlarını tekrar diktirdi.

1541: Yahudilerin Kudüs’ün “Altın Kapı”sından gireceğine inandığı Mesih’in girişi engellenmesi için kapı Müslümanlar tarafından örüldü.

1556: Deprem şehire zarar verdi.

1700: Sabetaycı Judah he-Hasid 1000 inananıyla şehre yerleşti.

1705: Yahudi haklarına sınırlamalar getirildi.

1798: Suriye’yi fethetmek için bölgeye gelen Napolyon Akka’da başarısızlığa uğradı.

1827: Moses Montefiore şehri ilk defa ziyaret etti.

1831: Mısırlı Kavalalı Mehmet Ali Paşa Kudüs’ü fethetti.

1838: İlk İngiliz konsolosluğu açıldı.

1840: Osmanlı İmparatorluğu Kudüs’ü geri aldı.

1844: İlk nüfus sayımı: 7120 Yahudi, 5760 Müslüman, 3390 Hristiyan.

1860: Şehrin duvarları dşındaki ilk Yahudi muhiti kuruldu. (Mişkenot Şa’ananim)

1873-1875: Kudüs’ün en eski yerleşim birimlerinden olan Mea Şearim kuruldu.

1898: Theodor Herzl II. Wilhelm ile şehir duvarları dışında buluştu.

1906: Bazalel Sanat Akademisi kuruldu.

1917: Edmund Allenby generalliğindeki İngiliz ordusu tarafından Kudüs İngiltere’nin himayesine geçti.

1918: İbrani Üniversitesi kuruldu. İlk ders Dünya Yahudi Öğrenciler Birliği başkanı Albert Einstein tarafından 1923’te verildi.

1920: Arap ayaklanmaları başladı.

1922-1948: Muhammed Emin el-Hüseyni Kudüs müftülüğüne atandı.

1929: 1929 Hebron katliamı

1932: King David Oteli açıldı.

1932: The Jerusalem Post The Palestine Post adıyla yayım hayatına başladı.

1946: King David Oteli Irgun’a bağlı Siyonist milişalar tarafından havaya uçuruldu.

29 Kasım 1947: Birleşmiş Milletler Paylaşım Planınca Kudüs uluslararası bölge ilan edildi.

1948-1949: 1948 Arap-İsrail Savaşı9 Nisan: Deir Yasin Katliamı13 Mayıs: Scopus Dağındaki Hadassah Hastanesine tıbbi erzak götüren konvoy Arapların saldırısına uğradı.

14 Mayıs: İngiltere bölgeden çekildi.14 Mayıs: İsrail bağımsızlık bildirgesini saat 16:00’da okudu.

28 Mayıs: Eski Şehir İngiliz Glubb Paşa önderliğindeki Arap güçlerinin eline geçti26 Temmuz: İsrail Batı Kudüs’ü ilhak etti.

1949: İsrail başkentini Kudüs olarak ilan edip Knesset’i Tel Aviv’den bu şehre taşıdı.

1949 Antlaşmasına sadık kalmayan Ürdün Yahudilerin Ağlama Duvarı’na ve Scopus Dağı’na geçişini yasakladı.

1951: Ürdün Kralı I. Abdullah uç görüşlü Araplar tarafından Tapınak Dağı’nda öldürüldü.

1953: Yad Vaşem (Holokost’ta ölenleri anma) müzesi açıldı.

1964: Papa VI.Paul şehri ziyaret etti.

1966: Knesset göreve başladı. İsrail Müzesi kuruldu.

5 – 11 Haziran 1967: Altı Gün Savaşı7 Haziran: Kudüs’ün tamamı İSK’nin eline geçti.

28 Haziran 1967: İsrail, Kudüs’ün bir bütün olduğunu ve kutsal yerlere girişin her dine açık olduğunu açıkladı.

1969: Avustralyalı Protestan bir fanatik Mescid-i Aksa’nın bir bölümünü ateşe verdi.

1977: Mısır Başkanı Enver Sedat Kudüs’ü ziyaret etti.

1978: Dünya Yahudi Öğrenciler Birliği merkezini Londra’dan Kudüs’e taşıdı.

1980: Kudüs Yasası yürürlüğe kondu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir